Czy podoba Ci się ten sklep z książkami?
Reklama


MELODIE DO PSALMÓW RESPONSORYJNYCH, AKLAMACJI PRZED EWANGELIĄ I MODLITWY POWSZECHNEJ

ŚPIEWNIKI » ŚPIEWNIKI - MIĘKKA OPRAWA

Cena: 12.50
masz pytania?
Melodie przedrukowane z 41. wydania „Śpiewnika kościelnego” ks. J. Siedleckiego (edycja bez nut), pod red. ks. Wojciecha Kałamarza CM, ks. Andrzeja Ziółkowskiego CM.
format 11,5x16,5 cm, s. 32, okładka miękka, szyte drutem, nuty__________________________________
MELODIE DO PSALMÓW RESPONSORYJNYCH I AKLAMACJI PRZED EWANGELIĄ
Psalm responsoryjny jest częścią liturgii słowa, śpiewem wykonywanym między czytaniami. Nie wolno go zastępować żadną pieśnią. Tekst psalmów i refren są tak dobrane, aby ułatwić ich wykonanie kantorowi i wiernym. Stosownie do okresów liturgicznych melodie do psalmów responsoryjnych powinny odzwierciedlać charakter danego czasu liturgicznego i treść psalmu. Dla ułatwienia doboru śpiewu aklamacji przed Ewangelią do melodii psalmu obydwa śpiewy zestawiono razem, co nie musi być obligujące dla wykonawcy. Najlepszym sposobem wykonania psalmu responsoryjnego jest zaśpiewanie go z ambony przez psałterzystę.

***
MELODIE DO MODLITWY POWSZECHNEJ
W modlitwie powszechnej, zachowując właściwą kolejność intencji, należy zwrócić uwagę na wybór stosownych do okoliczności melodii, które podkreślają znaczenie zanoszonych do Boga próśb. Wierni wyrażają swe prośby albo w formie wspólnej aklamacji po intencjach, albo też modląc się w milczeniu. W uroczystych i niedzielnych Mszach Świętych aklamacja nie powinna być recytowana, lecz śpiewana.