ROK LITURGICZNY

LITURGICZNE POMOCE
PODRĘCZNIKI
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
Ks. W. Bomba
Format 14 x 20 cm, stron 156

Sobór Watykański II podkreślił: „Kościół obchodzi czcigodną pamiątkę zbawczego dzieła swego Boskiego Oblubieńca przez cały rok w ustalonych dniach... Z biegiem czasu odsłania całe misterium Chrystusa począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego... W ten sposób otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana tak, że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z Nim i dostąpili łaski zbawienia”. Autor niniejszej publikacji, długoletni wykładowca liturgiki, stara się opisać, jak aktualny kalendarz pomaga nam w przeżywaniu tajemnicy zbawienia.
Kalendarz liturgiczny wymienia 6 zasadniczych okresów: Triduum Paschalne, czas Wielkanocy, Wielki Post, czas Narodzenia Pańskiego, Adwent i okres zwykły w ciągu roku. Określa też charakter dni liturgicznych: niedziela, uroczystości, święta, wspomnienia i dni powszednie; podaje też tabelę ich pierwszeństwa.


SPIS TREŚCI:
Czas i kalendarz; Rok liturgiczny w tradycji Izraela; Szabat; Święta w tradycji narodu wybranego; Chrześcijański rok liturgiczny; Święcenie niedzieli; Dni pokuty; Struktura roku liturgicznego.
Okres Bożego Narodzenia: Adwent, Boże Narodzenie, Oktawa święta, Objawienie Pańskie, Chrzest Pana Jezusa, Ofiarowanie Pańskie, Karnawał.
Okres Wielkanocy: Wielki Post, Wielki Tydzień, Święte Triduum Paschalne, Oktawa święta, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego. Okres zwykły w ciągu roku.
Kult Najświętszej Maryi Panny: uroczystości, święta, wspomnienia, kult NMP w Polsce.
Kult Świętych: Kult aniołów, uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, św. Jan Chrzciciel, św. Józef, święci apostołowie, święci patronowie Europy, kult świętych w Polsce, wspomnienia świętych polskich, wspomnienia błogosławionych polskich, kult relikwii i obrazów.