FUNKCJA I ZNACZENIE MISJI KANONICZNEJ W STRUKTURZE WŁADZY KOŚCIELNEJ W ŚWIETLE VATICANUM II

NAUKOWE OPRACOWANIA
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
Ks. J. Krzywda
Praca habilitacyjna pisana w Papieskiej Akademii Teologicznej. 14x20cm, s.240