DANTE JAKO FILOZOF, POLITYK I MORALISTA

NAUKOWE OPRACOWANIA

Cena: 6.00
masz pytania?
Ks. W. Paluchowski
Przypomnienie kwintesencji filozoficznych zainteresowań Dantego. W aneksie umieszczono tłumaczenie traktatu trzeciego Biesiady, w którym Dante zawarł najważniejsze określenia odnoszące się do filozofii. 14x20cm, s. 136