LISTY APOSTOŁA PAWŁA - WPROWADZENIE I OMÓWIENIE

PODRĘCZNIKI
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
W. Rakocy
W Roku św. Pawła (2008/2009) Kościół zachęca do poznania piśmiennictwa Apostoła Narodów. Jak pisze autor we wprowadzeniu książki: „Czytanie jego listów jest drogą do poznania chrześcijaństwa i życia zgodniego z nauczaniem Jezusa Chrystusa”. 11,5 x 17 cm, s. 80