NOWENNA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

NOWENNY » DO ANIOŁÓW I ŚWIĘTYCH

Cena: 2.20
masz pytania?
Ks. T. Sinka
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (z Lisieux), dziewica, karmelitanka, mistyczka, doktor Kościoła, w liturgii wspominana jest 1 października. Urodziła się 2 I 1873 r. w Alençon we Francji. Wzrastała w atmosferze żarliwości religijnej. Gdy miała 15 lat, za dyspensą wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Lisieux. Odznaczała się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością w Bogu. Tych cnót uczyła powierzone jej nowicjuszki. Swoje życie złożyła w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół. Zmarła po długich cierpieniach 30 IX 1897 r. Jej pismom nadano tytuł: Dzieje duszy, które rozeszły się szeroko po świecie. Do bazyliki św. Teresy od Dzieciątka Jezus wciąż napływają setki tysięcy pielgrzymów.
Format 8x12 cm, s. 32