NOWENNA DO ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA

NOWENNY » DO ANIOŁÓW I ŚWIĘTYCH

Cena: 2.20
masz pytania?
Ks. T. Sinka
Święty Stanisław, biskup i męczennik, główny patron Polski, urodził się ok. 1030 r. w Szczepanowie koło Bochni. Studiował w szkole katedralnej, a następnie w Paryżu. Zasłynął jako kaznodzieja i współpracownik biskupa. Został kanonikiem katedralnym i kanclerzem króla. W 1072 r. objął katedrę biskupią w Krakowie. Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych. Głośna była jego troska o ubogich. Zginął śmiercią męczeńską 11 IV 1079 r. z rąk króla, jako ofiara obowiązków biskupich i obrońca moralności oraz godności człowieka. Po 10 latach biskup Lambert zarządził przeniesienie relikwie św. Stanisława ze Skałki na Wawel. Papież Innocenty IV w wyniku procesu kanonizacyjnego wyniósł go na ołtarze w 1253 r. 8 V 1254 r. nastąpiło uroczyste podniesienie jego relikwii w Krakowie w obecności biskupów i książąt wszystkich dzielnic Polski. Tego samego dnia wszyscy udali się w procesji z Wawelu na Skałkę – miejsce jego śmierci. Procesja ta odbywa się w maju każdego roku.
Format 8x12 cm, s. 32