Czy podoba Ci się ten sklep z książkami?
ReklamaOBJAWIENIA GIETRZWAŁDZKIE A WSPÓŁCZESNE OBJAWIENIA MARYJNE

NAUKOWE OPRACOWANIA

Cena: 38.00
masz pytania?
Alicja Święcka
Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie nie stały się tak znane w Kościele jak objawienia w La Salette, Lourdes czy Fatimie. Pozostają w cieniu, aczkolwiek uczyniono wiele, aby poznać ich treść. Alicja Święcicka próbuje zaradzić tej sprawie. Opisuje Gietrzwałd oraz Osobę Matki Boskiej, która w 1877 r. ukazała się na ziemiach polskich w czasie niewoli narodowej.
Skutki objawień były bardzo owocne, gdyż dzięki nim następowało odrodzenie życia religijnego na Warmii. Owoce ich dotarły także do Królestwa Kongresowego. Znaczenie Gietrzwałdu i wypowiedzianych w niej treści lepiej rozumie się w świetle objawień w La Salette, Lourdes, Fatimie i Kibeho, gdyż dostrzega się między nimi podobieństwa i różnice.
Głównym jednak ich celem jest umocnienie w wierze chrześcijan a wypowiedziane z matczyną miłością słowa, stają się źródłem otuchy i nadziei dla wszystkich, którzy doznają smutku z powodu różnorakich doświadczeń. Książka Alicji Święcickiej stanowi cenny wkład dla duszpasterstwa; wydana na 140-lecie objawień w Gietrzwałdzie wpisuje się w realizację tych marzeń.
Format : 16x 23 cm ; str. 240